Oktatás

Nevelési módszerek, amelyeket érdemes megismerni

Posted

Nevelési módszerek
Sharing is sexy!

A gyermekek szocializálása, oktatása és fegyelmezése valódi kihívás. A megfelelő nevelési módszerek alkalmazása nem csupán a hivatásos pedagógusok életét teheti könnyebbé. Szülőként fontos, hogy olyan eszközöket találjunk a gyerekek motiválásához, fegyelmezéshez és képzéséhez, amelyek valóban célt érnek. Ez nem csupán a neveléssel járó stressz szintet csökkenti, de a gyermekek pszichés jóllétét, biztonságát és fejlődését is jelentősen támogathatja.

Mi az a nevelés?

Bár elsőre triviálisnak tűnhet, a nevelés valójában egy nagyon komplex tevékenység, amelyet koránt sem egyszerű definiálni. Dr. Gaál Gabriella és Dr. Jászi Éva Pedagógus-mesterség című könyvben az alábbi módon definiálják a nevelést az oktatás kontextusában.

A nevelés fogalma:

“A nevelés olyan értékátadó, értékrendszert kialakító, fejlesztő folyamat, melynek célja, hogy az egyént életfeladatai megoldására képessé tegye. (…) A nevelés az a folyamat, amelyben a pedagógus által irányított tanulói tevékenységrendszer fejleszti az egyén képességeit, a fejlesztő hatások révén alakul a tanuló értékrendszere, személyisége, amelyek lehetővé teszik számára az egyéni és társadalmi feladatok megoldását.”

A fenti definíció jól összegzi a nevelés lényegét. A tágabb értelmezés érdekében érdemes kiegészíteni pár további elemmel. A nevelés olyan komplex, hosszútávú folyamat, amely során értékek, ismeretek és képességek átadása a cél. Ennek eszköze lehet az oktatás, tesztelés, értékelés, fegyelmezés és visszajelzés. A nevelést általában a szülők, hivatásos pedagógusok és a gyermek életében aktív szerepet betöltő személyek végzik. A megfelelő nevelési módszerek alkalmazása segít a gyereket felkészíteni azokra a várható kihívásokra, amelyek az élete során érik. Az intellektuális képességek mellett, emocionális, szociális és testi készségeket sajátítanak el.

Nevelési / oktatási módszerek: mi a különbség?

A nevelési / oktatási módszerek hasonló jelentésű, azonban nem felcserélhető módon használható kifejezések. A két módszer csoport között a legfontosabb különbség így foglalható össze:

 • Oktatási módszerek: Specifikus képességek és/vagy tudásanyag fejlesztésére irányuló rendszerezett tevékenysége.
 • Nevelési módszerek: Az oktatási módszernél tágabb, az értékrendszer és személyiség fejlődését is szolgáló tevékenység együttes.

Bíró Melinda a “Bevezetés a sportpedagógiába” című tankönyvében az alábbi módon határozza meg a a nevelési módszerek jelentését:

Nevelési módszerek jelentése:

“A nevelési módszerek nem azonosak az oktatási módszerekkel. A nevelési módszerek esetében célunk mindig a tágabb értelemben felfogott személyiségfejlesztés. A nevelési módszerek kiválasztását és alkalmazását meghatározza a nevelési célja, feladata, a tanulók életkora, képességei, viselkedése, szándéka, a pedagógus személyisége, felkészültsége, vezetési stílusa, szándékai, céljai, és maga a pedagógiai szituáció valamint annak tartalma.”

A nevelési módszerek fajtái

A nevelési módszerek fajtái elérő szempontok alapján csoportosíthatóak. Az egyik leggyakoribb felosztás a direkt (közvetlen) és indirekt (közvetett) tagolás. Mutatjuk, mi a különbség!

Direkt nevelési módszerek

A direkt nevelési módszereknél a nevelést végző személy közvetlen hatást fejt ki a gyerekre. Ezeknél a módszereknél a gyermek a befogadó szerepet tölti be, míg a nevelőjé a vezető szerep. Ide sorolható a nevelési célú beszélgetés, negatív visszacsatolás (szidás, helytelenítés), pozitív visszajelzés (dicséret, jutalmazás) vagy az instruálás (követelés). A módszer előnye a könnyű követhetőség, amely a fiatal korú gyerekeknél fokozottan fontos lehet. Hátránya az önkontroll képességének csekély fejlesztése.

A közvetlen nevelési módszerek közé sorolhatóak az alábbiak:

 • neveltek egyedüli elemző feladatai
 • nevelési célú beszélgetés
 • rendszeres nevelési ellenőrzés
 • előadás
 • magyarázat
 • ismételt gyakoroltatás
 • instruálás (követelés)
 • helyes és helytelen modell ismertetése
 • művészeti alkotások bemutatása
 • segítségadás
 • anekdotikus történetek megosztása
 • motiválás

Indirekt nevelési módszerek

Az indirekt nevelési módszerek általában hatékonyabbnak bizonyulnak idősebb gyerekek esetén. Lényegük, hogy közösségi feladatokon és eseményeken keresztül tanulják meg a gyerekek a helyes viselkedési formát. Ilyenkor a pedagógus vagy szülő nem direkt hatást gyakorol a gyerekre, hanem közvetett módon kontrollálja a nevelési folyamatot. Kiemelt előnye az indirekt nevelési módszereknek, hogy fokozzák az önállóságot és az autonómiát.

Példák a közvetett nevelési módszerekre:

 • kölcsönös ellenőrzés
 • kölcsönös felvilágosítás
 • kölcsönös követelménytámasztás, tiltás
 • kölcsönös példaadás
 • kölcsönös segítségadás
 • kölcsönös értékelés

Eltérő besorolások

A fenti beosztás mellett alternatív kategorizálások is megjelentek a szakirodalomban. Az nevelési módszerek vizsgálatakor érdemes Kozma Tamás nevelésszociológia szakértő felosztását is bemutatni. A felsorolás a nevelési módszereket három kategóriába osztja cél szerint.

A érvelés, informálás és tudatosítás módszerei

 • oktatás
 • példa (példaadás, idol bemutatása)
 • bírálat
 • beszélgetés, felvilágosítás
 • előadás, informálás, véleménykülönbségek kifejezése

A tevékenység megszervezésének eszközei:

 • követelés
 • megbízás
 • ellenőrzés
 • verseny, gamifikáció
 • előadás
 • gyakorlás

A magatartásra ható módszerek:

 • motiválás
 • kényszerítő módszerek
 • gátlást kiváltó módszerek
Nevelési, oktatási módszerek

Mi a SKOLL-nál elsősorban felnőtteknek, vállalatok dolgozóinak szóló e-learning tananyagokat fejlesztünk, de kipróbáltuk már magunkat többek között óvodás gyermekek iskolaérettségét mérő alkalmazás fejlesztésében, és gimnazistáknak szóló környezetvédelmi szemléletformáló tananyag készítésében is. Hiszünk benne, hogy az igazán jó e-learning tananyagok fejlesztése nem csak a cégek kiváltsága!

  Tetszett a cikk? Szeretnél a témában ingyenesen tovább tanulni?

  Akkor iratkozz fel, és küldünk egy e-mailt, ha díjmentes, online kurzust indítunk!

  0% spam, 100% online oktatás.

  A feliratkozással elfogadod az adatkezelési tájékoztatót.

  SKOLL

  A SKOLL az egyik legnagyobb, kifejezetten online oktatással, e-learning rendszerekkel, digitális tananyagokkal foglalkozó hazai vállalkozás. Csapatunkat pedagógusok, forgatókönyvírók, grafikusok, videós stáb, programozók és tananyagfejlesztők egyaránt erősítik. Több mint 10 éves tapasztalattal teljesen lefedjük az e-learning komplex értékláncát.

  SKOLL Learning Technologies Kft.

  Sharing is sexy!