Oktatás

Tanulási képesség fejlesztése: fogalma, módszerei

Posted

Tanulási képesség
Sharing is sexy!

A tanulás fogalmával már kisgyermekkorban találkoztunk — a szerepére, fontosságára, valamint magának a “tanulásnak a megtanítására” azonban mégsem fektetünk elég nagy hangsúlyt.

Pedig ismerjük az örök igazságot: “jó pap holtig tanul”.

Ebben a cikkben bemutatjuk a tanulási képesség fogalmát, fő jellemzőit és egyéb komponenseit, amelyekkel végül nekiláthatunk a tanulási képesség fejlesztésének.

Képesség fogalma

A képesség fogalmának lexikális meghatározása szerint

a képesség nem más, mint valamely cselekvésre, teljesítményre való alkalmasság, illetve ennek mértéke; tehetség.

Ebből a meghatározásból kitűnik, hogy a képesség mind a veleszületett adottságokból és hajlamokból, mind pedig a környezeti behatások által szerzett tapasztalatokból, ismeretekből és készségekből áll össze. Maga a képesség az emberi tevékenységek végzése során alakul ki.ű

A képesség megértéséhez érdemes tisztázni a kompetencia fogalmát és a képesség kompetenciában betöltött szerepét is, ugyanis a kettő nem szinoním fogalom — nem ugyanazt jelentik.

A kompetencia latin eredetű szó, jelentése alkalmasság, ügyesség.

A pedagógiai szakirodalom szerint a kompetencia az alábbiakat foglalja magában:

 • valamire való alkalmasság
 • rutin
 • képesség
 • készség
 • ismeret
 • motiváltság

Láthatjuk tehát, hogy a képesség a kompetencia összetett komponens rendszerének a része. Ezek a komponensek mind-mind különállóak, önállósággal rendelkeznek és egymásra is hatnak.

Maga a képesség szintén egy funkcionális pszichikus rendszer, ami további egyszerűbb képességekből, készségekből, rutinokból és ismeretekből szerveződik, valamint működése egy adott tevékenységhez, belső/külső produktumhoz kötődik.

Tanulási képesség

képesség fogalma

A személyiségnek három általános alapkompetenciáját és egy speciális, felhasználói kompetenciáját különböztetjük meg.

Az egyik alapkompetencia — ami az információfeldolgozáshoz, mint a létezés egyik feltételéhez kapcsolódik — a kognitív kompetencia. Ez felelős az információk vételéért, kódolásáért, elemzéséért, termeléséért, használatáért, közléséért, tárolásáért.

A kognitív kompetencia meglétéhez pedig az alábbi alapképességek szükségesek:

 • gondolkodási képesség
 • tudásszerzés (ismeretszerzés, problémamegoldás, alkotás)
 • kognitív kommunikációs képesség (ábraolvasás, ábrázolás, beszéd, beszédértés, olvasás, fogalmazás)
 • tanulási képesség

A tanulási képesség tehát nem más, mint a kognitív kompetenciánk egyik alapképessége, egy tanult, pszichés szabályozási rendszer. Definíció szerint a „tanulásra való alkalmasság”. Önmagában, a személyiség különféle strukturális elemeitől elkülönülve nem értelmezhető. Szorosan kapcsolódik a kognitív és affektív funkciókhoz.

A tanulási képesség a tanulási szituációkban nyilvánul meg, illetve a rendszeres gyakorlással alakul ki, fejlődik. Ehhez szükséges, hogy egy tanulási szituációban megközelítően azonos helyzetek rendszeresen ismétlődjenek, aminek köszönhetően kialakul a specifikus viselkedés. Ez magával vonzza, hogy a folyamat során adott pszichikus folyamatok kapcsolatba, kölcsönhatásba kerülnek, ezek pedig ha rendszeressé válnak, kialakul a tanulási képesség. Minél többet ismétlünk, annál erősebb lesz.

A tanulékonyság vagy a tanulási eredmény mutatja a fejlettséget, amit a tanulás gyorsasága, az információ tárolásának stabilitása, a tanult ismeretek rugalmas alkalmazása és a felidézés könnyedsége jellemez.

A tanulási képesség komponensei:

 • Figyelemkoncentráció
 • Rövid és hosszú távú emlékezet
 • Képzelet
 • Analitikus gondolkodás
 • Problémamegoldás
 • Fogalmi gondolkodás
 • Érdeklődés
 • Lényegkiemelés
 • Szókincs
 • Tanulási stratégiák, stílusok
 • Tanulási motiváció

A tanulási képesség tehát nem csak kognitív folyamatokból áll, hanem fontos szerep jut az egyéni emocionális és szociális összetevőknek is, mint például a motiváció, valamint a személyes, cselekvés útján szerzett tapasztalatoknak.

Amikor a karrierünkben történő szintlépésről gondolkodunk, ezekre az általános komponensekre érdemes fókuszálni, hiszen ezek teljesen függetlenek a szakterületünktől, és nem csak gyerekkorban, hanem felnőttként, munkavállalóként vagy vállalkozóként is remekül fejleszthetőek.

De vajon milyen lépésekből áll össze a tanulási képesség fejlesztése?

Tanulási képesség fejlesztése

tanulási képesség fejlesztése

A tanulási képesség a többszöri gyakorlás által jön létre, amit fenntartva a tanulási tevékenység képes fejlődni, ezáltal pedig lehetőség nyílik arra, hogy magát a képességet fejleszteni lehessen.

A tanulási képességfejlesztés feltételei:

 • a tanulási képességek rendezése, a követelmények megfogalmazása
 • az egyes képességekhez igazodnak a tananyagok és feladatok
 • a fejlesztésben résztvevő tanuló képes a tőle elvárt önálló, aktív tevékenységre
 • a képességszintek változása folyamatos ellenőrzés alatt állnak

Ha a feltételek adottak, a fejlődés első lépése a tanulási nehézségek okainak, hátterének a felfedése.

A második lépésben a tanuláshoz szükséges kognitív és affektív alapképességeket, mint az érzékelés, észlelési folyamatok, emlékezet, figyelem, érzelmek, szükséges optimális szintre emelni.

A harmadik lépés a szándékos tanulás teljesítményének optimalizálása, a tanulásra való alkalmasság növelése mellett.

Fontos továbbá kiemelni, hogy a képességfejlesztés csak akkor tud megvalósulni, ha a tanulóban a kellő motivációs rendszer és annak belső szabályozása megfelelően kialakult és működik. Erőszakkal vagy erőltetve a képességfejlesztés nem lehetséges.

Akkor sem kell elkeseredni, ha a tanulási képesség nem fejlődött ki rendesen, ugyanis ha a biológiai, pszichológiai és szociális feltételek adottak, akkor a tanulást segítő fejlesztés és nevelés tud hatni a személyiségre és a tanulási motiváció alakulására, akár öreg korban is. A lényeg a folyamatos, kitartó gyakorlás és törekvés.

Ehhez azonban szükség van a megfelelő tananyagokra is: mi a SKOLL-nál pontosan ebben tudunk segíteni.

  Tetszett a cikk? Szeretnél a témában ingyenesen tovább tanulni?

  Akkor iratkozz fel, és küldünk egy e-mailt, ha díjmentes, online kurzust indítunk!

  0% spam, 100% online oktatás.

  A feliratkozással elfogadod az adatkezelési tájékoztatót.

  SKOLL

  A SKOLL az egyik legnagyobb, kifejezetten online oktatással, e-learning rendszerekkel, digitális tananyagokkal foglalkozó hazai vállalkozás. Csapatunkat pedagógusok, forgatókönyvírók, grafikusok, videós stáb, programozók és tananyagfejlesztők egyaránt erősítik. Több mint 10 éves tapasztalattal teljesen lefedjük az e-learning komplex értékláncát.

  SKOLL Learning Technologies Kft.

  Sharing is sexy!