Oktatás

Az önálló tanulás támogatása: tanulási stratégiák, módszerek

Posted

önálló tanulás támogatása
Sharing is sexy!

“Jó pap holtig tanul” — szól a közmondás. Az önálló tanulás képessége az egyik legfontosabb képesség napjaink gyorsan változó világában. Ahhoz, hogy folyamatosan tudjunk alkalmazkodni a modern élet új kihívásaihoz, folyamatosan fejlesztenünk kell magunkat. Cikkünkben körbejárjuk az önálló tanulás fogalmát és a támogatására szolgáló technikákat, eszközöket.

Vannak olyan kompetenciák a világunkban, amelyet már gyerekként el kell sajátítanunk (pl.: számolás, olvasás, írás). Vannak azonban olyanok is, amelyeket gyermekként még nem érthetünk, ezért az iskola nem feltétlenül tud felkészíteni rájuk (mint például a tárgyalás és érveléstechnika, projektmenedzsment vagy időgazdálkodás).

A mai felgyorsult, változó világban ez hatványozottan igaz. Amik ma már fő szakmák az internetnek köszönhetően, azok 20-25 éve még nem is léteztek.

Ahhoz, hogy a modern élet sajátosságaihoz megfelelően tudjunk adaptálódni, újabb és újabb dolgokat kell megtanulnunk folyamatosan.

Az önálló tanulás elsajátítása nélkül azonban amint elhagyjuk az iskolapadot, sem a motivációnk, sem az eszköztárunk nem lesz adott ahhoz, hogy a későbbi, felnőttkorral járó fő kompetenciákat elsajátítsuk.

hogyan-tanuljunk-önállóan

A megoldást tehát az önálló tanulás támogatása, kialakítása, elsajátítása és gyakorlatba ültetése jelenti. De pontosan hogyan történik ez, és milyen hatékony tanulási technikák léteznek?

Ahhoz, hogy ezt megválaszoljuk, előbb érdemes meghatározni, hogy mi is a hatékony, önálló tanulás.

Az önálló tanulás fogalma

Ahhoz, hogy az önálló tanulás definícióját meghatározzuk, az Európai Bizottság által elfogadott magyar Nemzeti Alaptantervben (NAT) található fogalmat érdemes használnunk.

Ez alapján az önálló tanulás fogalma:

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme.

Az önálló tanulásnak tehát nem csak az iskolapad elhagyása után van jelentős szerepe, hanem már akkor is jelen van, mikor az oktató vagy pedagógus által tanított anyagokat és tudást kell elsajátítanunk.

Az ugyanis csak a képlet egyik oldala, hogy az oktató mennyire egyszerűen, érthetően és befogadható módon adja át a tudását.

A másik oldal kétségtelenül az, hogy az információ címzettje hogyan képes ezt befogadni, elsajátítani és később alkalmazni.

Minden egyes tanulási folyamatban szerepet kellene kapnia annak is, hogy miként tanuljuk meg magát a hatékony tanulást — ez ugyanis minden oktatási folyamatban, közvetlenül vagy áttételesen benne van.

A tanulási stratégiák, technikák és módszerek megtanulása ugyanis a modern világhoz való adaptálódás leghatékonyabb készségei, ezáltal fontos szerepet játszanak az egész életen át tartó tanulásban.

Az önszabályozott, önálló tanulás támogatása tehát egy rendkívül fontos folyamat, amelyet minden oktatónak el kellene sajátítania, majd tovább is kellene adnia tanítványainak.

A kérdés az, hogy miként biztosítható legjobban a tanulás támogatása?

Az önálló tanulás támogatása

önálló tanulást segítő módszerek

Ahhoz, hogy az önálló tanulást megfelelően elsajátítsa a diák, alapvető készségekre és képességekre van szükség.

Ilyen például az írás, olvasás, számolás.

Tehát ahhoz, hogy az önálló tanulás kialakuljon, előbb az alapokat kell átadnia az oktatónak, amelyekre feltétlenül szükség van a hatékony önképzéshez.

Ez általában nem jelent problémát, hiszen a hagyományos oktatási rendszer megfelelően biztosítja mindezen képességeket.

A hiányok ott szoktak kezdődni, amikor az alapvető készségekre történő további építkezés megkezdődik.

Ekkor ugyanis olyan képességek elsajátítását kell hatékonyan elősegíteni, mint a motiváció kialakítása és folyamatos fenntartása, a tanulási stratégia kialakítása és — szükség esetén — módosítása, valamint a figyelem kialakítása, összpontosítása és fenntartása.

Ezekre feltétlenül szükség van az önálló tanuláshoz.

Amikor pedig már a felnőtt életről van szó, és ezáltal a munka, illetve karriercélok kerülnek előtérbe, akkor megfelelő szaktudást kell elsajátítani, és ha ez kialakult, akkor ismernünk kell a saját kompetenciánk:

 •  határait,
 • erősségeit és
 • gyengeségeit,

valamint azt is, hogy a hiányosságainkat hogyan tudjuk pótolni — hogyan találjuk meg a számunkra és szakértelmünk számára a leghatékonyabb, leginkább elérhetőbb, legjobb képzési lehetőségeket.

A SKOLL által bevezetett Totara képzésmenedzsment és e-learning rendszerek például munkakör, szervezeti egység, személyes célok, vezetői ajánlás, vagy egyéb soft tényezők alapján automatikusan is képesek a tanulóknakleginkább passzoló online kurzusokat ajánlani a munkahelyük képzési katalógusából.

Amint az látható, egyáltalán nem mindegy, hogy milyen módszerekkel támogatja a diákok önálló tanulását az oktató.

A karrier célokat elérni kívánó felnőtteknek szüksége van arra, hogy

 • ismerjék a hatékony közös munka dinamikáját,
 • tudásuknak effektív átadását illetve megosztását
 • és ezáltal a hatékony kommunikáció alapelveit,
 • valamint szükség esetén tudniuk kell azt is, hogy kihez fordulhatnak tanácsért, támogatásért.

Ezekkel a kompetenciákkal segíthető leginkább elő a tanulás támogatása.

De pontosan hogyan néz ki az önálló tanulási technikák fejlesztése?

Tanulási stratégiák, önálló tanulást segítő módszerek

tanulási stratégiák

A gyenge tanulmányi teljesítmény gyermekek esetében, vagy a nem kielégítő munkaminőség felnőttek esetében rendszerint a megfelelő tanulási stratégiák hiánya miatt áll elő.

A jelenlegi oktatási rendszer ebben nem kimondottan nyújt nagy segítséget, hiszen az oktatás túlságosan uniformális, így a gyermekeknek nem tud kialakulni az egyéni tanulási módszere és technikái — ez pedig később hatással van felnőtt életükre is.

De milyen módszerekkel segíthetjük elő az önálló tanulást (felnőttek esetében is)?

Az alábbiakban felsorolunk néhány módszert, technikát, melyek gyakorlásával segíthetjük, fejleszthetjük az önálló tanulás hatékonyságát:

 1. Szöveges anyag néma elolvasása
 2. Szöveges anyag hangos felolvasása
 3. Az elolvasott vagy felmondott anyag néma átismétlése
 4. Az elolvasott szöveg hangos felmondása emlékezetből
 5. Az elolvasott anyag felmondása más személynek
 6. Beszélgetés kezdeményezése a frissen tanult információkról
 7. A felmondott szövegről felvétel készítése, majd visszajátszása
 8. Bármilyen nemű ismétlés (pl.: újra átolvasás, szóban történő elismétlés, stb.)
 9. Összegzések:
  1. Előzetes: cím, alcímek, fontos bekezdések rövid összefoglalása
  2. Utólagos: aláhúzások, utólagos saját vagy oktató által jegyzetelt részek áttekintése
 10. Ismeretlen szavak megkeresése, megismerése és megtanulása
 11. Szótárak, segéd információk és kiegészítő könyvek alkalmazása
 12. Fontosabb részek kiemelése (pl.: aláhúzással, kiemelővel, jegyzeteléssel)
 13. Parafrazeálás: A fontos mondatok és bekezdések átfogalmazása saját szavakkal
 14. Mások által közzétett jegyzetek átolvasása, megértése és lejegyzése
 15. Asszociáció: Fogalmak és koncepciók közötti kapcsolatok megkeresése és megértése
 16. Ellentétes fogalmak és az ok-okozati összefüggések megértése
 17. Kérdések megfogalmazása és lejegyzetelése, majd a válaszok felkutatása és megválaszolása
 18. Mások által feltett kérdések megkeresése és megválaszolása
 19. A kijegyzetelt anyag vizuális strukturálása (aláhúzás, vastagítás, dőlt betűk, nyilak, betűk és számok, színek, stb.)
 20. Vizuális ábra és szkeccs készítése
 21. Összefoglalás készítése az önálló tanulási folyamat végén
 22. A teljes anyag átismétlése szóban vagy írásban

A legtöbb itt felsorolt edukációs elem ismerős lehet, hiszen az életünk korábbi szakaszaiban biztosan találkoztunk velük, ugyanis ezek a leggyakrabban — bár sajnos nem elég gyakran — használt tanulási módszerek általános iskolában.

Azonban ez nem jelenti azt, hogy csak és kizárólag a gyerekeknél működnek — az iskolapad elhagyása után a legtöbb felnőtt sajnos már nem alkalmazza ezeket a tanulási stratégiákat és módszereket, pedig sokkal gyorsabb és hatékonyabb önálló tanulást tesznek lehetővé.

Ugyanis minél gazdagabb egy ember tanulási repertoárja, annál jobban tud alkalmazkodni az egyes tantárgyak vagy szakmák követelményeihez, és általában véve az élet összes kihívásához.

Összefoglalás

Az iskolapadból kikerülve a legtöbben nem sajátítják el az egyik legfontosabb készség, az önálló tanulás ismeretét.

Hazánk viszonylag jól szerepel a statisztikában, amelyet arról készítettek, hogy mely országokban a legnagyobb az alul- vagy túlképzettség az egyes szakmákban, de még így is 30% az olyan betöltött pozíciók szerepe, ahol a készségek szintje nem egyezik meg a pozíció által igényelt kompetenciákkal.

Az egyik megoldás kétségtelenül az önálló tanulás támogatása az oktatók részéről, míg az önálló tanulás elsajátítása a tanulók részéről.

Ha tetszett a bejegyzés vagy épp nem értesz vele egyet, küldd el nekünk észrevételeidet. Ha pedig úgy érzed, jól jönne egy kis segítség a gyakorlatban, keress minket!

  Tetszett a cikk? Szeretnél a témában ingyenesen tovább tanulni?

  Akkor iratkozz fel, és küldünk egy e-mailt, ha díjmentes, online kurzust indítunk!

  0% spam, 100% online oktatás.

  A feliratkozással elfogadod az adatkezelési tájékoztatót.

  SKOLL

  A SKOLL az egyik legnagyobb, kifejezetten online oktatással, e-learning rendszerekkel, digitális tananyagokkal foglalkozó hazai vállalkozás. Csapatunkat pedagógusok, forgatókönyvírók, grafikusok, videós stáb, programozók és tananyagfejlesztők egyaránt erősítik. Több mint 10 éves tapasztalattal teljesen lefedjük az e-learning komplex értékláncát.

  SKOLL Learning Technologies Kft.

  Sharing is sexy!